Als we even het gele en zwarte zand onzichtbaar konden maken en het asfalt of straatwerk vervangen zou zijn door helder glas. Turend naar talloze kabels en leidingen in verschillende kleuren en dikten zou u dan een eerste indruk krijgen van de werkzaamheden van Gebr. van der Steen Bedrijven. Interessanter nog is het te weten wat er allemaal dóór die kabels en leidingen gaat. Honderdduizenden telefoontjes, diverse data, e-mails, miljoenen kubieke meters water, gas, afvalwater en ontelbare kilowatts elektriciteit. Kortom alles wat ons boven de grond draaiende houdt.

Breed handelen

Uiteraard staat u niet elke dag stil bij de complexiteit van al die ondergrondse activiteiten. Dat kunt u rustig aan ons overlaten. Gebr. van der Steen Bedrijven is, sinds de oprichting in 1962, uitgegroeid tot een landelijk opererende organisatie die gespecialiseerd is in het verzorgen van turn-key projecten op het gebied van infrastructuur en buiteninstallaties. Van advisering en uitvoering tot en met het onderhoud, beheer en nazorg, heeft u bij ons met een vaste contactpersoon te maken.

Hij of zij coördineert het project, formeert het meest geschikte team en neemt u alle zorgen uit handen. Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor engineering, design, constructie, beheer en onderhoud. Want of het nu om een eenvoudige reparatie gaat of om het aan elkaar koppelen van een complex glasvezel-, elektriciteit-, gas-, water- centraal antennenet en/of rioleringsstelsel, hetzij de aanleg van een volledige ondergrondse infrastructuur, wij hebben de generalisten en de hightech specialisten in huis die snel en zorgvuldig elk probleem voor U oplossen.

Organisatiestructuur

De Gebroeders van der Steen Bedrijven is zoals de naam al zegt een aantal bedrijven tezamen die zich een plaats in de markt van met name de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur heeft weten te verwerven.

Het bedrijf bestaat uit drie werkmaatschappijen, te weten:

B.V. Aannemingsbedrijf Gebr. van der Steen: voornamelijk het aannemen van diverse werkzaamheden die betrekking hebben op de ondergrondse infrastructuur zoals aanleg, reconstructie en onderhoud van water, gas, elektra, telecom en centrale antenne installaties. B.V. Wegen- en Waterbouw Gebr. van der Steen: het aannemen en uitvoeren van diverse werkzaamheden die betrekking hebben op de aanleg van o.a. riolering, persleidingen, open en dichte verhardingen enz. Elektrotechnisch Installatie- en Montagebedrijf Gebr. van der Steen B.V.: voor de aanleg van voornamelijk buiteninstallaties als sportveldverlichting, openbare verlichting, drukrioleringsgemalen, terreinverlichting en aanverwante zaken. De Gebr. van der Steen Bedrijven hebben zich reeds vanaf hun oprichting onderscheiden als een bedrijf dat snel en adequaat reageert op vragen en/of verzoeken van onze opdrachtgevers. Flexibel zijn en het nakomen van afspraken is hierin een wezenlijk onderdeel.